Skip to main content

Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru Welsh Religious Buildings Trust

Gwefan Dros Dro - Temporary Website

Hafan  Home  Adeiladau  Buildings  Newyddion  News  Cefnogi  Support Us  Member Login   

Mae Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru yn elusen sydd yn derbyn i’w gofal ac yn diogelu rhai o’r enghreifftiau gorau o addoldai dianghenraid yng Nghymru (ac eithrio’r Eglwys yng Nghymru)..


Mae ganddi rôl genedlaethol yn hyrwyddo dealltwriaeth, gwerthfawrogiad a mwynhad o dreftadaeth adeiledig grefyddol Cymru ac i bwysleisio ei bod yn parhau yn berthnasol i’r gymdeithas gyfoes, yn ogystal ag i’r cenedlaethau a ddêl.


Mae’r Ymddiriedolaeth yn:


- canfod a derbyn i feddiant adeiladau diangen addas sydd o bwysigrwydd hanesyddol neu bensaernïol


- diogelu’r adeiladau sydd yn ei gofal, ac yn sicrhau y cant eu cadw a’u trwsio’n addas


- hyrwyddo ymarfer cadwraeth dda, gan wneud hynny drwy esiampl yr adeiladau sydd yn ei gofal yn ogystal â phwysleisio pwysigrwydd defnyddio sgiliau a defnyddiau traddodiadol a’u gwerth cynaliadwyol


- annog ymwelwyr i’r adeiladau sydd yn ei gofal, ac yn ceisio dileu rhwystrau sydd yn effeithio ar hygyrchedd i unrhyw grŵp neu unigolyn


- annog cyfranogiad cymunedol wrth ddefnyddio, rheoli a gofalu am yr adeiladau sydd yng ngofal yr Ymddiriedolaeth


- gweithio gyda chyrff perthnasol eraill i hyrwyddo dealltwriaeth, gwerthfawrogiad, mwynhad a diogelu treftadaeth adeiledig grefyddol Cymru.


 

Pause Stop Previous Next View full-sized photos

 
Manyllion cysylltu:

Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru, Capel Peniel, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9PS
Ffôn:01766 515590 Ebost:
post@addoldaicymru.org